Medlemsmøte i Stord-Fitjar Turlag 8. april 2010 vart halde i Fitjar Kultur- og idrettsbygg.

Av 761 medlemar møtte 43 medlemar på møtet. Jarle Hevrøy frå styret orienterte om arbeidet styret gjer, og planar framover for Turlaget. Det viktige no er å læra opp nye turleiarar. Styret har fokus på ungdom og ungdomsarbeid.

Birgithe Roald frå Bergen Turlag visste film og bilete frå DNT Ung og fortalde kva aktivitetar DNT Ung Bergen hadde.

Odd Gunnar Larsen og Sveinung Havn frå Sport1 på Leirvik presenterte siste nytt i turutstyr.

Det viktigaste på medlemsmøtet om våren er Topptrimmen si utdeling av merker, og presentasjon av toppane. Topptrimkort er no å få kjøpa i hos Sport1 på Stord og hos sporten hos Larsen Multihandel på Fitjar. Dei som ikkje var på møtet for å henta stein på sokkel, årsmerke eller gåve for 10 års deltaking kan henta dei desse plassane.

141 deltakarar fullførte topptrimmen i 2009, 33 var med for fyrste gong, og 13 deltakarar har 10-årsjubileum.

Nettsida til Stord- og Fitjar Turlag kan du besøka her.