Fitjarposten har nettopp fått Kulturprisen til Fitjar kommune for 2009. Det ser me på som ei stor ære og oppmuntring – og ein inspirasjon til å stå på vidare i arbeidet for å løfta fitjarbygda opp og fram.

I denne samanhengen finn me det naturleg å presentera medarbeidarane våre.

Faste medarbeidarar på nettsida ( i alfabetisk rekkjefølgje)
(Alle medarbeidarane gjer framleis ein stor del av arbeidet sitt på dugnad.)

Anna Bauge Torland
All-round reporter. Helgevakt

Bjørg Strømme
Saker om natur og dyreliv som hovudområde.

Helga Rimmereid
Kyrkje- og kristenliv som hovudområde. Helgevakt.

Magnar Kloster
Fast leverandør av Fitjarquiz.

Ole Haukeland
Politikk som hovudområde.

Kjetil Rydland
Sport og landbruk som hovudområde. Helgevakt

Turid Sandvik
Øvrebygda som hovudområde. Helgevakt.

Faste medarbeidarar i papirutgåva ( Blir presentert med bilete i neste papirutgåve)

Geir Skeie, spaltist (Mat)

Hildegard Bjerrefjord Matre (Enkèt)

Ingrid Fjøsne, enkèt

Jakob Vik, spaltist (Skåte)

Karina Raunholm, spaltist (Eit kjøtfritt alternativ)

Lars K. Vik, spaltist (Skåte)

Olav Oma, spaltist, (Kyrkjetekstkommentarar)

Helge-Mikal Hartvedt er webansvarleg for nettsida og står for design av papirutgåva.

Håkon Carl Hartvedt er redaktør for papirutgåva og nettsida. Han har òg ansvar for sal.

Torill Karin Hartvedt er dagleg leiar i Media Consult AS som gjev ut Fitjarposten.