Eit knippe av elevane med gullbilletten på Fylkesmessa i Bergen. Foto: Fitjar vgs

Urtehagen ungdomsbedrift(UB) reiser i morgon til Lillestrøm for å konkurrera mot ungdomsbedrifter i frå heile landet i NM for ungdomsbedrifter.

Elevane frå VG1 Restaurant- og matfag har i år drive ungdomsbedrifta Urtehagen.

– Det er ikkje vanleg at ein har ungdomsbedrift i 1.klasse, men me hadde tid til det i undervisninga, og lærarane ville at me skulle ta tak i urtehagen til skulen, fortel leiaren i gruppa, Halvor Blix.

– Urtehagen til skulen var faktisk heilt krise. Full i ugras og sitronmelissa hadde spreidd seg til andre kassar, og til området rundt kassane, fortel Ingrid Ersland Undheim.

Dei to elevane frå bedrifta kan fortelja at hovudmålet til bedrifta er å spreia informasjon og kunnskap om urter.

– Me er i ein testfase, der me prøver ulike produkt med urter i for å sjå kva som slår an. Særleg urtesmøret vårt ha vore populært. Planen er å selja både produkt med urter i, og sjølve urta. Då gjerne med ein informasjonslapp til, der det står kva urta passar til osb., seier Undheim.

Halvor Blix og Ingrid Ersland Undeheim syner fram urtehagen. Foto: Ingrid Hovstad

To sigrar ved fylkesmessa

I mars deltok ungdomsbedrifta på fylkesmessa i Bergen. Der stakk dei av med heile to sigrar; beste utstilling og 2. plass for beste yrkesfagleg bedrift. Dette sikra dei gullbillett til NM.

– Det var veldig overraskande at me vann, me hadde ikkje forventa det i heile tatt, fortel Blix.

5 elevar frå bedrifta, samt ein lærar, reiser i morgon til Lillestrøm for NM.

– Eg trur me har pakka alt no, men det er mykje småting som skal med, seier Blix.

– Har du ikkje følgt pakkelista mi, spør Undheim, og ler.

Forventningane til dei to er låge.

– Dei beste av dei beste kjem til Lillestrøm, so eg trur ikkje me vinne. Det er uansett betre å ha for låge forventningar og bli overraska, enn å ha for høge og bli skuffa, fortel Blix.

Gjengen trur uansett det blir kjekt og lærerikt. Etter NM må bedrifta leggjast ned, slik regelen for ungdomsbedrifter er. Nokre frå klassen vil plukka opp att konseptet neste skuleår, då med nytt namn, men fortsatt med urter i fokus.

Fitjarposten ynskjer Urtehagen UB lykke til i Lillestrøm!