Per Audun Kloster i spissen for 40 spreke seniorar gjennom opninga bøgarden under seniortur til Landasåto før jul i fjor. Foto: FP-arkiv/KR.

Stordabuane stilte opp i hopetal då Stord Fitjar Turlag skipa til seniortur til Landasåto i går, men det var langt mellom fitjarbuane i den store, spreke flokken.

Med Per Audun Kloster som stifinnar nytta rundt 40 særs spreke seniorar siste resten av det nydelege novembervêret til fjelltur frå Osternes skule til Landasåto. Turen starta i det nydelegaste vintervêret, men seniorane kan prisa seg lukkeleg over at dei var godt kledde, for etter kvart fekk me føling med stormen som låg og lurte ute i havet.

Interessante kulturminne

Turen gjekk forbi fleire kulturminne, som ikkje blei mindre interessante av at osternesingen Johannes Lars Tufteland var med og fortalde. Han er godt over 70 år og lommekjend i området.

Eit lite stykke ovanfor fylkesveg 545 ligg ein av dei flottaste steingardane i mils omkrins. Denne bøgarden går frå sjøen i Levåg og vidare forbi Gloppo og Sandvikjo fram til Korsvikjo, som ligg mellom Nesevågen og Stokksneset i Osterneset.

– Dette må vera den lemgste steingarden på Øyo, meiner Johannes Lars, som fortel at Karl Gloppen tok endå sterkare i: – Dette er Fitjar sin kinesiske mur!

Stifinnarane Per Audun Kloster og Toralv Røen tok oss med på ein liten avstikkar til dei gamle torvhusa som høyrer til Sandvik-garden. Det eine har blitt restaurert, og det ligg framleis reiskapar frå ei svunnen tid.

Oppe ved Landahytta møtte kulingen dei tapre seniorane, som heldigvis kunne søkja ly i den nyrestaurerte hytta. Johannes Lars Tufteland er ein av dei som har vore med og teke vare på hytta. Ho blei bygd av tyskarane under andre verdskrigen, og var ein viktig peile- og lyttestasjon for okkupasjonsmakta.

I si tid fekk Johannes Landa hytta for riva ho, men i påska 1960 blei hytta kjøpt av eit nyskipa hyttelag i Osteneset. Dei restaurerte hytta; Karl Gloppen var primus motor for dette arbeidet, fortel Johannes Tufteland. På 1960- og 70-talet blei hytta mykje brukt av dei spreke osternesingane.

Men etter kvart dabba aktiviteten av, og då Midtfjellet Vindkraft kom på banen, overtok dei hytta. Dei har restaurert hytta, og ho blir framleis disponert av Osternes hyttelag.

Turen ned att gjekk via mølle 32 og den gamle Buvegen tilbake forbi Gloppevarden. Dette er eit fint stykke sti, som er ekstra fint å gå når det er frost i marka. Denne stien har stifinnarane Per Audun Kloster og Torarlv Røen sørgd for å få merkt opp att i år.

Skal me dømma etter tempoet i medvinden nordover Buvegen, har desse seniorane mange og lange turar framfor seg. Her gjekk det unna!

Vil ha med fleire fitjarbuar

Per Audun Kloster vonar at fleire fitjarbuar vil bli med på tur. Annankvar onsdag skipar Turlaget til turar, hovudsakleg i Stord, Fitjar og Bømlo. Så langt har ikkje fitjarbuen vist så stor interesse, og i går var det nesten ingen lokale med.

No vil Turlaget prøva å få til eigne turar i Fitjar, og Per Audun vonar fitjarbuen blir med. Nedanfor har me lagt ut ein del bilete som bør lokka fleire til fjells.