Nokon bakar for å selje til eiga inntekt, nokon til heimebruk, mens andre gjer det som dugnad. Ei av dugnadsdamene bur på Helland.

Me stakk innom Ellen ein ettermiddag, og ho var travelt oppteken med lefsebakst. Då hadde ho avslutta baking av alle lefsene som skulle gjevast bort. Så no skulle det bakast til familien, og ei og anna bestilling til venner og kjente.

Me veit at Ellen kvart år spanderer lefser til sals på misjonsbasarar og julemesser både i sentrum og Øvrebygda. I Øvrebygda er det ofte auksjon av lefser på basarane. Då hender det at at prisen vert utruleg høg, men det er jo kjøpar som bestemmer. Elles er det populært å kjøpe lefsepakker på vanleg måte, og då til ein billigare sum.

Ellen fortel at ho bakar 32 lefser om gongen. Deigen bør stå til kald heving minst 5-6 timar fordi det er gjær i blandinga. Det vart ikkje spurt etter fleire ingrediensar, men Ellen brukar ei gammal oppskrift. Ho svingar kjevlet så lett, og på eit blunk er leiven jamn og tynn, klar til steiking. Utbaking og steiking føregår samtidig. Før heldt ein gjerne til i eldhuset når  lefser og flatbrød skulle bakast. Ellen har ikkje noko eldhus til slikt bruk, men Rolf har laga ein lagleg bakekrok i eit eige rom. Der er det bakebord, steikehelle rett attmed og plass til å lagre baksten.
Utan å spørje finn me ut at Ellen trivest godt med kjevlet i handa.