Me tok turen ned til Storavatnet for å sjå på naturen sine eigne kunstverk i sist veke.

Det såg  farleg  ut å gå på runde, islagte steinar og skrånande berg. Fornuften tilsa at ein heller burde gå utanom. Det var utruleg flott å sjå korleis  vass-spruten hadde frose til underlege kunstverk då den sterke austavinden herja ei veke tidlegare. Den dagen me tok bilete hadde det nok smelta litt, men ein såg likevel tykke islag rundt trestammer og kvistar. Det mest fasinerande var den tynne bjørkegreina som hang og dingla med ein stor isklump i enden. Skulle gjerne ha tatt den ned for å måle tykkelse, men målebandet låg att heime.

Bileta vert større når du trykkjer nederst i høgre hjørne.