Ragnhild Bjerga, Skartveit, og Jon Fredrik Hartvedt, Fitjar, giftar seg laurdag 1. september i Hesby kirke, Finnøy kl.13.00.

Dagen vert feira på Utsyn Ungdomssenter.