Her på bakstamne på Trine har måsen lagt to egg hittil i år. Foto: Kjeti Rydland.

I fjor såg me på det som ein sensasjon at måsen hekka om bord på «Trine», som ligg ytst ved bryggja i Havn, men i år er han på plass igjen med nytt reir på same plassen.

Gråmåsen som hekka på motorseglaren til Bjarne Heggøy i fjor, var tydelegvis fornøgd med losjiet, for no er han på plass igjen. Akkurat på same staden som i fjor, på hekken av motorseglaren «Trine», har måsen bygt nytt reir. Og så langt har han lagt to egg.

Det var i fjor i slutten av mai Roger Træet fortalde at han hadde oppdaga reiret om bord på båten. Og karane som held til i Jacobs hus – klubbhuset til Fitjar båtlag – hadde aldri sett noko slikt før.

Men no er han altså i full gang igjen. Kanskje det er den kjende Jonathan Livingston måse?

Lat oss kryssa fingrane for at han lukkast med hekkinga, og at ikkje båteigaren skal ut på langtur snart.

Jonathan på plass på reiret sitt om bord på Trine. Foto: Kjetil Rydland.