Eit team frå Maritastiftelsen vitjar Stord/Fitjar denne veka. Teamet kjem til å vere synleg i gatebildet og vil forsøke å få kontakt med folk for å ta opp tema som har med rus og livskvalitet å gjere

– Utanom å gå på gata og snakke med folk vert teamet med på ulike samlingar knytt til Ambassaden kafe i Sagvåg frå torsdag til laurdag. Søndag ettermiddag har Jan og teamet møte på Fitjartun i Fitjar sentrum. Det er menigheten Nytt Liv Sunnhordland som er vertskap. Det vert også direktesending på Nytt Liv Web-TV fredag kveld og søndag ettermiddag. 
Sendingane finn ein ved å følgje lenke på heimesida til menigheten, opplyser pastor Frank Håvik i ei pressemelding.

Mot alle odds
Teamleiar er Jan Dørum. Mor til Jan døde då han bare var eitt år. Begge brørne hans døydde under tragiske omstende  i narkomiljøet. Livet har ikke fare vel med Jan Leon Dørum.

Likevel lever han et godt liv i dag fordi han ein dag tok eit val som fekk positive konsekvensar. I dag arbeider Jan på fulltid for å vere med å førebyggje at ungdom kjem i det same rushelvete som han var i.

Planen var å tilby ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane besøk, men ingen av skulane var interessert. Det overraska teamledaren Jan Dørum. – Veldig spesielt, sidan vi elles som oftast møter opne dører overalt der vi kjem, var hans kommentar.