Songevangelistane Marit og Irene er på 40-års-jubileumsturne. I kveld kjem dei til Fitjar.

Plass etter plass har dei samla fulle hus. Møtet startar kl 19.00, men det kan vere lurt å vere ute i god tid.

I tillegg til Marit og Irene får du òg høyre Praise Him, Sunnhordlandsmusikken og Sveinung Andersen på møtet i kveld.

(ANNONSE)

Ingressbilete: Marit og Irene. Foto: Frå Marit og Irene si nettside.

Marit og Irene i starten av si teneste. Foto: Frå nettida til Marit og Irene.