Me vil gratulera vår kjære svigerdotter Margot Lodden so mykje med den store dagen.

Helsing oss i Valberget