Sigurd André Maraas. Foto: Fitjarposten

– Det er uansvarleg å bruke opp sparepengar på å sikre drifta av to skular, seier Sigurd Andre Maraas i Fitjar Frp.

Av: Heidi Eikremsvik, Stord24

Bakoversveisen hans har enno ikkje reist seg etter dei politiske krumspringa hos Høgre og Arbeidarpartiet i stormen som herja fitjarpolitikken like før jul, då Øvrebygda og Selevik skule sto i fare for låste dører. 19. desember stod det endelege slaget i kommunestyresalen.

Partiet hans gjekk saman med Krf og Senterpartiet for å berge skulane med eit budsjett han meiner er ansvarleg både på kort og lang sikt. Dei vart slått på målstreken.

Pengar frå disposisjonfondet, inkludert løyvde midlar frå Havbruksfondet på 10-12 mill kroner, var sentrale i H og Aps reknestykke. Dette er Maraas sterkt kritisk til, og meiner det er uansvarleg å bruke av kommunens sparepengar på denne måten. Om to år er Fitjar kommune difor i ei verre krise enn ein ville vore dersom Frp, Krf og Sp hadde fått fleirtal for sitt budsjett, ved hjelp av røyster frå eit splitta Ap.

Dårleg handverk

Maraas rettar også sterk kritikk til innstillinga frå formannskapet i starten av desember, då det vart vedteke å leggje ned Øvrebygda skule og framleis drift på Selevik skule, som oppvekstsenter og skule for 1.-4- klassetrinn.

– Ei slik løysing er ikkje omtala i skulebruksplanen i det heile og vitnar om dårleg politisk handverk. Forslaget har ikkje vore ute på høyring, og dette er i strid med forvaltingslova.

Desse tre har bestemte seg i god tid for å bevara grendakulane, F.v. Harald Rydland, Dagfinn Brekke Begger KrF) og Sigurd André Maraas (FrP). Foto: Kjetil Rydland.

Han meiner at ein kan ikkje gjere Selevik om til eit oppvekstsenter utan at ei slik løysing har vore på høyring og alle partar har hatt høve til å kome med innspel.

– Eg er spent på kven vi får inn som politikarar i neste runde etter det som no har skjedd, seier Maraas, som er den einaste politikaren i Fitjar som har våga å seie at han var villig til å gå for nedlegging av begge skulane om ein ikkje klarte å kome opp med eit ansvarleg budsjett på kort og lang sikt.

Fekk svi

At han har vore så tydeleg, har svidd på pukkelen hos den røynde politikaren, som har 16 års fartstid. Frp i Fitjar samarbeider på kryss og tvers av alle skiljeliner om det må til for å kome i land med gode løysingar, seier han.

Han innrømmer at det har vore tøft å stå i skulestormen i Fitjar, og undrar seg over at det er så mange som ikkje klarar å sjå dei store linene for å få politikk til å henge ihop.

– Folk må høyre etter. Ikkje berre vente på å få seie det dei sjølve har på hjarta. Det er ikkje for å plage folk at ein driv med politikk, men fordi ein bryr seg, sluttar Sigurd Andre Maraas.