Fullt hus på Stranda Bedehus i dag. Har nokon trudd at det snart var slutt for dette tradisjonelle møtet på Kristi Himmelfartsdag? Foto: Trygve Eiken

Venestemnet går på rundgang mellom bedehusa i Fitjar. Dette året var det altså på Stranda. Og at det ikkje er gått ut på dato tyder eit ganske fullt Stranda bedehus på. Neste år vert venestemnet  i Osternes Bedehus.

Om lag 60 tilhøyrarar var samla til to møter, det eine kl 11:00 med Håkon C. Hartvedt som hovedtalar, og det andre kl. 13:30 med Magne Wold frå Indremisjonsforbundet som hovedtalar.

Håkon C. Hartvedt  Foto: Trygve Eiken

 Magne Wold. Foto: Trygve Eiken

Det var song av Kjell Haukefær og Lars K. Vik på begge møta, og i pausen mellom møta vart det servert skikkeleg god betasuppe.

-Takk til Stranda-folket som arrangerte alt så godt for oss, seier ein av dei som var til stades på stemnet.

 Mykje folk. Foto: Trygve Eiken