Mange var innom, og mykje pengar kom inn til bedehusarbeidet under basaren i Fitjar bedehus på laurdag.

Mykje fine gevinstar, godt åresal og loddsal på bok, flott song av Fitjar barnegospel og Praise Him -og forståeleg tale av Astrid Steinsland, var nokre av hovudingrediensane.