Både privatpersonar og innleigde fagfolk er i arbeid sjølv om det er ferietid.

Dagar utan regnver er idéelt for dei som skal måle hus og mange tek nokre feriedagar til det. Offentlege bygg treng også målingstrøk, slik me ser det på Øvrebygda skule i desse dagar. Store stillas har vore på plass i fleire veker. Plast på vindaugo og dører er ordna, det vert skrapa på veggene eller skifta nye fjølar før grunning og måling. Nett no har firmaet visstnok ferie.      

I ein kort samtale med rektor Sigbjørn Aarland  får me vite at skulen kjem til å  få heilt ny utsjånad fargemessig. Tippetue Arkitekter  AS står bak  prosjektet Non Stop, der  skulebygningane får fargane gul, grøn, grå, kvit og raud.  Dette høyrest spennande ut.  Me gler oss til å sjå resultatet.                                                                                                                     

Innvendig er firma KES i gang med montering av ventilasjonsanlegg i den eldste skulebygningen. Det er eit omfattande arbeid i ein gammal skule, fortel prosjektleiar Asbjørn Nonås. Då dette huset vart ombygd og oppussa for tretti år sidan, monterte ein berre avtrekkssystem. No er det avleggs og nye kanalar må på plass i alle klasserom og sløydsalen. Hovudbasen monterer ein i første etasje. Serviceteknikar Ernst Ove Eide seier at det var millimeter om å gjere når utstyret skulle inn i rommet. Installasjonsarbeidet i klasseromma må vere ferdig til skulestart. Asbjørn Nonås satsar på å få alt til å fungere i månadskiftet august/september.

Ingressbilete: Den gule veggen i bakgrunnen vil nok kvikke opp. Foto Turid Sandvik