Arkivbilete Fitjarposten

Ved årets kommuneval kan ein røysta heilt fram til kl. 21.00

Dette vedtok valstyret i Fitjar kommune på onsdag. I tillegg til formannskapsmøte var det nemleg møte i valstyret på Fitjar på onsdag. Valstyret består av medlemmane i formannskapet.

Framlegget til vedtak var at opningstida for røysting vart frå kl.09.00 til 20.00.

Sigurd Andre Maraas la fram nytt framlegg om å «makse» opningstida på valdagen, og ha ope til 21.00.

Agnar Aarskog var einig, og meinte at ein bør ha det ope til 21.00 når ein berre nyttar eit vallokale.

Valstyret meinte det ikkje utgjorde noko forskjell om ein opna vallokalet ein time tidlegare om morgonen.

Valstyret vedtok difor at opningstidene for røystinga vert 09.00 til 21.00 måndag 9.september. Vallokalet vert Fitjar kultur og idrettsbygg.