Magne Sandvik (t.h.) meinte vindmøllene bråka, og at strandsonen burde passast litt på. Foto: Ingrid Hovstad

Diskusjonane tok seg opp på Stranda når Hordfast og vindmøller vart tema. – Sel dei på Finn, uttala Arne Vestvik Pedersen.

I kveld var det Hageberg skule sin tur til å få besøk av Fitjar kommune sitt omreisande grendamøte-lag.

– Det er ikkje so ofte me er her ute, men eg har gleda meg til kveldens møte. Eg ser eit stort potensial for denne sida av Fitjar i samanheng med Hordfast. Me reknar med planprogrammet for Hordfast kjem straks, sa ordførar Wenche Tislevoll.

Møte starta roleg, og det vart ikkje kamp om ordet under det første spørsmålet om kva Fitjar sine styrkar er. Ved hjelp av «mentimeter», og penn og papir, kom ord som; grøne bakkar, kyr, lita bygd, pusterom og variert næringsliv fram.

Potensial med Hordfast

Deretter vart styrkane til Stranda diskutert. Her prega ord som tett på hovudfartsåra, gøymt perle, vill natur og utsikt fram.

– Me skulle gjerne hatt fleire folk til denne kanten av øya, men det er veldig tett på E39 og trafikken. Det er først når me veit kor kryssinga til Hordfast vert, me kan byrja å planlegga korleis me skal «Make Stranda great again», uttala John Karsten Raunholm.

– Me kjem til å ligga svært sentralt når Rogfast og Hordfast kjem. Det kjem til å verta kort til alt for oss, og ei kort reisetid både til Bergen og Stavanger. Det skapar moglegheiter, sa Sigurd Andre Maraas.

– Eg brukte 15 minutt frå Skumsneset til skulen her. Desse må ein rekne med når me snakkar om reisetida. Kva vil skje med vegane me har når dei store prosjekta skal til, me saknar enno gang- og sykkelsti fleire stadar, uttala Kristian Skumsnes.

Grendamøte på Hageberg skule. Foto: Ingrid Hovstad

Nære kvarandre, men ikkje same problema

Kristian Skumsnes retta kritikk til kommunen for at ein ikkje hadde grendamøte i Osternes.

– Osternes og Stranda har ikkje mange felles utfordringar utan om E39. Me manglar til dømes kommunalt vatn utover til Skumsnes. Under stormen Nina satt me tre dagar utan straum, og utan straum får me ikkje pumpa vatn. De tok ikkje grendamøte i Dåfjorden og Øvrebygda saman, sjølv om det er same avstandane mellom dei, som oss og Stranda, sa Skumnes.

Olaug Haugen svara med at ein kunne spesifisert betre at dette møtet gjaldt for Stranda og Osterneset.

Kristian Skumsnes, Arne Vestvik Pedersen og Sigurd Andre Maraas svarar på spørsmåla. Foto: Ingrid Hovstad

Vindmøller og strandsoner

Kvelden vart avslutta med å diskutera kva som må til for at Fitjar skal bli attraktivt. Arne Vestvik Pedersen la ikkje skjul på at han meinte å fjerna vindmøllene var løysinga. Magne Sandvik uttala ogso at det var mykje bråk med møllene, og at områder på austsida har tapt verdi etter vindparken kom.

Korleis ein skal få fleire bustadar i området vart ogso diskutert, for mykje areal ligg innanfor 100-metersbelte langs sjøen.

– Her må me jobba hardt med arealplanar, og tenkja kreativt. Jobba litt på akkord, sa Wenche Tislevoll.

– Eg må no berre få sagt at eg syntest det er flott at nokon held litt att på bygging i strandsona. Dei flotte vågane er ein styrkje me har, uttala Sandvik.

John Karsten Raunholm var einig med Sandvik om at vågane er flotte, men at dei må kunna nyttast. Han meiner at til dømes eit flott sjøanlegg med veg til ei båthamn kunne vore eit flott tiltak for å auka attraktiviteten til Stranda.

– Unge folk som flyttar heim att og vil nytta båt i dei flotte øyane våre, byggjer ikkje hus på Raunholm for å køyra til sentrum for å nytta båten om sommaren, avslutta Raunholm.