Eldsjel Geir Tore Søreide lyser om kapp med månen og lyktene i lysløypa under prøvetenninga i går. Foto: Kjetil Rydland.

Den nye lysløypa i Fitjarfjellet er ferdig og skal ha offisiell opning fredag 30. november.

Det er Harald Rydland som skriv dette i ei pressemelding i dag. Han er leiar for byggjenemnda for lysløypa som eldsjeler i haust har laga på den 2 km lange vegen frå Olstjødno til Svartavatnet i Fitjarfjellet.

Dei siste åra har denne vegen utvikla seg til å bli den mest populære turvegen i kommunen, særleg etter at bilvegen opp til Olstjødno vart opna for allmenn ferdsel har bruken auka monaleg.

Prosjektet med lysløypa har vorte til gjennom eit solid samarbeid og spleiselag mellom lokale organisasjonar, verksemder og kommunen.  Alt arbeidet med løypa har vorte gjort på dugnad av høgt kvalifisert personell. Dei som står bak prosjektet meiner dette er eit framifrå tiltak for å fremja trivsel og god folkehelse i Fitjar.

Fredag 30. november vert det offisiell opning av lysløypa ved gapahuken nordom Kidnavatnet. Folk må gå fram til gapahuken i mørkret, men når dei skal heim att, vil dei få gå på opplyst veg. Under opninga skal det gjerast stas på dei som har bidrege til prosjektet, ordførar Wenche Tislevoll vil komma med ei helsing, det vert minikonsert, og dei frammøtte vil verta servert sveler, kaffi og saft.

Byggjenemnda for lysløypa har bestått av Tore S. Fitjar, Geir Tore Søreide, Toralf Røen og Harald Rydland

– Me håpar mange vil møta fram til feiringa av eit nytt  tiltak for å fremja det gode livet på Fitjar! skriv Harald Rydland til slutt.

Tore Sigurd Fitjar, Mette Lambach og Geir Tore Søreide smiler under prøvetenninga i llysløypa torsdag kveld. Foto: Kjetil Rydland.