No kan du druspa når som helst på døgnet, mellom Vik og Tveita, utan å fæla.

 

 

No er det lys i nesten alle gateljosa mellom Vik og Tveita. Dermed kan innbyggjarane her gå ei mørkare tid i møte med litt lysare utsikter.