Dei fleste vakna kanskje i natt då eit kraftig, men kortvarig torever herja.

I dag har Jostein Skram ringt og fortalt at lynet slo ned i fjellet og «gjekk» bortover til ein vasspytt. Mykje fjell losna i nærleiken av målemasta på Midtfjellet. Så vidt han kunne sjå vart det ikkje skade på noko der oppe. Men det vil eventuelt vise seg når arbeidsfolka er på plass måndag morgon.
Som eit lite apropos viser me bilete frå eit lynnedslag på Helland for to år sidan. Lynet slo ned i eit straumgjerde og flerra eika nedover stamma, «gjekk» mange meter bortover marka og rota opp stein og mold. Slik me skjønar det, er dette berre småtteri i høve til det som hende i fjellet i natt.