-Det er fornuftig å ta båtførarprøva no, meiner Einar Matre som held kurs om dette på Stord i februar.

-Kursa i regi av Smedholmen startar 9. februar og følgjande datoar: 10, 16, 17, 23, 24 februar på Stord Ungdomskule. Det vil seie seks kursdagar. tirsdag og onsdagar, i tre veker etter kvarandre frå kl. 18.00 til 21.30.

Sensor held eksamen i undervisningslokalet dei nærmaste vekene etter siste kursdag. 
Eksamen inkl. Eksamensavgift og sensor kostar kr. 525,-.  Denne betalast når du melder deg opp til prøva, opplyser Einar Matre til fitjarposten.no

Nærare opplysningar får du på:

einar@smedholmen.com

Mobil: 908 94 857

prise de masse musculaire rapide anabolisant