17 ungar og 1 dama deltok på det lokale friidrettsstemnet som friidrettsgruppa avvikla på Fitjar tysdag 9. september

Det vart målt prestasjonar i lengde med tilløp, 60 meter og kast med liten ball. Alle viste stor iver i forsøka sine, og resultata viser mange gode prestasjonar. Dei fleste deltok i alle øvingane , men det var og dei som valde vekk noko. Det var fritt kva ein ville delta i. I klassen rekrutt, som er dei under 10 år, deltok Torstein Træet, Ole R. Rørvik, Oda Rydland, Vegard Aarbø og Marcus K. Vik. I 10-årsklassen deltok Guro Rimmereid på jentesida, og Joahnnes Myhre, Christian Helland og Ådne K.Vik på gutesida. I klassen gutar 11 år deltok Sjur Rydland, Frode Malkenes, Sindre Årbø, Martin Gjøsæter, Brynjar Traa og Sverre F. Brekke. I tilleg deltok Maria Rydland (j 14 år), Johanne F. Brekke(j 15 år) og Kari Rydland (kvinner vet).

I lengde med tilløp hoppa Vegard Aarbø(rekrutt) heile 2,64, Guro Rimmereid (j 10 år) landa på 2,85 og Johannes Myhre (g 10 år) fekk sitt lengste hopp målt til 3,32. Kameratane Frode Malkenes og Sjur Rydland landa begge på 3,41. Frode og Sjur sprang og heilt likt på 60 meter, og fekk tida 9,9.

Øvinga liten ball, der ballen har ulik vekt etter kva klasse ein deltek i, var svært populær.  Her ville alle vera med, anten dei hadde øvd på dette tidlegare eller ikkje. Det kan sjå ut som nokre har eit eige naturtalent, men stort sett ser ein at det er mykje å henta på å trena. Ei av dei som har vore trufast på dei fleste friidrettstreningane, både ute og inne, er Oda Rydland, og ho presterte svært godt denne dagen i alle øvingane. Ho hoppa 3,10 i lengde med tilløp, sprang 60 m på 10, 6 og kasta nest lengst av alle som deltok. Ballen landa på 32,09, og ho vart kun slått av storebroren Sjur som kasta 32,48. Johanne F. Brekke, som ikkje hadde øvd så mykje på kast, imponerte med heile 27,38 meter.

Neste trening for friidrettsgruppa vert tysdag 16. september kl.18.00 i Idrettsparken. Har du spørsmål kan du ta kontakt med ein av trenarane Tom Rydland, Bård Inge Bø eller Rolf Vik.