NRK Hordaland har intervjua Martin Nysæther, og førstkomande fredag vert det innslag om «Mat frå Fitjar» på denne kanalen.

– Innslaget vil koma i lokalsendinga frå 14.05 til 14.30, etter det Martin Nysæther har fått vita. «Mat frå Fitjar» vert då òg ei svært spennande sak som finn stad på Rådhusplassen laurdag føremiddag.

Desse aktørane stiller opp på laurdag:

Mat frå Fitjar
Presentasjon av organisasjon, sal av diverse produkt.

Sunnhordland Slowfood
Presentasjon av organisasjon, kurs i filetering av fisk og demonstrasjon av diverse enkle matrettar med smaksprøver.

Fitjar vidaregåande skule
Presentasjon av drift, sal av diverse varer og demonstrasjon av matproduksjon.

Fitjar Fjordhotell
Presentasjon av drift og sal av mat.

Kalveid (øl) bryggelag
Demonstrasjon av klassisk ølbrygging med smaksprøver.

Jegerar frå Fitjar
Slakt av heile dyr, partering og sal av viltrettar.

Ronny Korneliussen
Demonstrasjon av røykeri, pølseproduksjon og smaksprøver.

Engesund Fiskeooppdrett
Presentasjon av drift, produktprøver, smaksprøver.

Skålavikjo Matlaug
Demonstrasjon av nordlandskake baking, smaksprøver og sal av forskjellige bakverk.

Fitjarsjøen krabbekokarlag
Sal av levande og kokt krabbe, smaksprøver og sal av fiskesuppe.

Cafe Annemor
Kafedrift, sal av byggrynssuppe m.m. i teltet.

Ellen Vestbøstad 
Sal av lefser, demonstrasjon av lefsebaking.

Hogste Egg
Sal av egg. Steiking og sal av sveler. 

Spar Larsen
Sal av høgkvalitets fitjarkjøt i kjøledisken.

– I tillegg kan det bli fleire større og mindre aktørar. Det blir i det heile eit yrande liv med dyr og landbruksutstyr til stades i sentrum, melder arrangørane.