Over 40 ungar i alderen 5 år til 6. klasse møtte opp til Fitjar barnegospel si første øving i dag. Mange hadde venta og gledd seg lenge til dette, og ein del av dei var her for aller første gong.

Det var ein forventingsfull gjeng som varmde opp med Halle-halle-halleluja og Om eg er liten eller stor. Den bakre rekka bestod av ein stødig gjeng som har vore med i koret i mange år. I den fremste rekka stod mange av dei som var på si aller første korøving, og som endeleg hadde blitt gamle nok til å få vera med i dette populære koret. 44 songglade ungar fylte bedehuset med flott song til glede for dei foreldra og besteforeldra som sat i salen. Det vart sunge songar som nokon kunne godt frå ifjor, og det vart øvd på nye songar. Mange song av full hals, andre hadde meir enn nok med å berre stå der framme. Alle stod lydig på plass og fulgde med på dirigent Ingvil Brekke Myhre sine instruksar. Då Ingvild annonserte pause var det slutt på roen. Alle storma inn i matsalen og heiv seg over saft og kjeks. Dei vaksne dilta etter for å få seg ein kaffikopp eller ein kopp med te. Så var det ein kort andakt før dei dei rakk ein song til slutt.

Neste torsdag kl. 17.30-18.30 er gamle og nye koristar velkomne på ny øving i Fitjar barnegospel. På denne øvinga vert det truleg frukt i pausen…. Koret har behov for fleire som kan hjelpa til på kjøkenet, og dei som har høve til det kan ta kontakt med Ingvild Brekke Myhre (53 49 90 22/90 20 66 37)) eller ein av dei andre leiarane.