L ivleg
I ntelligent
V erdens beste venn
 
M or til 4
A rbeidsam
R aus
I vrig etter å komma deg i båten
 
40 år 16. mai. Me ynskjer deg det beste for dagen, og ser fram til eit godt lag.
 
Festleg helsing gjengen