Ikkje så lite undrande møtte Fitjarposten sin utsende opp til det litterære fotbadet på «Såpa» tysdag kveld.

Bokbad er blitt eit kjent omgrep, men fotbad? Kva kunne no det vera? Det viste seg iallfall at ein gjeng damer hadde fått med seg dette sjeldne høvet og møtte forventningsfulle opp. Dei hadde tydelegvis fått tak i opplegget via Facebook og jungeltelegrafen.

Jorunn Hernes i Fitjar Såpekokeri fortel at ho hadde fått ideen frå Ingerine Amundsen, som driv Lier Gård på Ringsaker. Ho ønskte å lansera den nye boka Ren Lykke på ein litt spesiell måte. Dette er ei bok med dikt om reinhald, skriven av dei
Beate Heide og Marianne Lovise Strand. Forfattarane skriv at «Med denne lille boka har vi et ønske om å hylle renhet i alle former». Her står historia om dei beste såpekokarane i landet, ifølgje Jorun Hernes, nemleg ho sjølv og Rita King, Såpekokeren i Alveland. Dei to gründerane har teke opp att ein eldgammal tradisjon, og klarer å driva økonomisk.

Dei åtte frammøtte damene i alderen 48 ti 76 år sette seg i ein ring på kvar sin stol, med ei plastbalje med Himalaya badesalt framfor seg. Vertinna Jorunn Hernes fylte baljane med lunka vatn, og dermed var alt klart for kveldens litterære fotbad.

Eli Simonsen song og las dikt, regler og songar av  Margrethe Munthe, Einar Økland, André Bjerke og Torbjørn Egner. I tillegg las ho naturlegvis frå den nylanserte boka «Ren Lykke». Og det let til at ho gjorde stor lykke hos dei åtte damene som sat jublande med beina godt planta i kvar sin vaskebalje. Då seansen var over, fekk deltakarane smurt fotkrem på seg, og gjekk reine og lykkelege ut i den våte og mørke haustkvelden.