Det er grunn til å spørre seg om korleis Fjord1 kan tilby passasjerane sine slike sete. (Sjå biletet ovanfor)

Me har sett det både på Halhjem – Sandvikvåg og Arsvågen – Mortavika. 

Seta ser berre ikkje ut. 

Og det på relativt nye ferjer!