Mens Haugesunds Avis melder at trafikken nærast står i stampe ut av Haugesund i kveld, er det ikkje nokon kø å snakke om på Sandvikvåg.

Ganske så annleis enn det me hadde trudd. Me såg for oss at det ville vere kø heilt opp og forbi vegkrysset mellom E 39 og Fv 545. Det var langt i frå det då me svippa utom for vel ein halv time sidan. Bileta skulle elles tale for seg sjølv.