Nærare 50 personar fekk med seg levande og spennande formidling då kunstprofessor Gunnar Danbolt fortalde om kunsten i kyrkja, både i katolsk og luthersk tid.

Danbolt streifa i òg innom historia til vår lokale kyrkje, og sa mellom anna: -På slutten av 1800-talet gjekk ein tilbake til den gamle forma for kyrkjer, kyrkjer som igjen hadde altertavle. Og Fitjar kyrkje er ei frukt av dette, sa han og meinte bestemt at steinkyrkja aldri hadde blitt riven om ho hadde stått i dag. -Då hadde ein heller bygt ei ny kyrkje ved sida av den gamle, hevda han.

Danbolt gav elles lyttarane eit innblikk i tolking av forskjellig kyrkjekunst og synte linjene som vitnar om korleis kyrkjekunsten har utvikla seg gjennom hundreåra.

Me såg og høyrde ikkje anna enn at folk var svært nøgde med det dei fekk med seg denne kvelden. Ein kveld som ikkje var utan tankjevekkjande åndelege element heller. Det er jo slik at bilete av og til talar meir enn ord.