Greinene på dei gamle trea som vart planta lenge før Fitjar Husmorskule vart til Fitjar Husmorskule, fekk nyleg "lettelse i antrekket". -Ein del greiner var store, og trea trong å bli letta litt. Både med omsyn til sikkerheit, og for å få betre lys, fortel Frode Kloster i "Tre & Hage DA".

Saman med mellom andre arbeidskollega Stig Tjoberg Almås, gjorde han jobben.