Foto: Lerøy

Lerøy er i ferd med å ferdigstille gigantutbygginga for 650 millionar kroner i Fitjar.

Smoltproduksjonen ved Kjærelva på Fitjar skal bli betydeleg trappa opp. Lerøy skal byggje ut det eksisterande smoltanlegget for 650 millionar kroner.

Ved å produsere større fisk og halde dei lenger på land er målet å redusere perioden med eksponering for lakselus i opne merdar i sjøen.

Anlegget som er under oppføring vert Lerøy Vest og Sjøtroll sitt hovudanlegg for laksesmolt. To bygg skal førast opp, med ein total bygningsmasse på 14.000 kvadratmeter.

I byggeprosessen vil opp mot 100 menneske vere i sving, og jobben vert utført av av Krüger Kaldnes og Total Betong.

Andre bedrifter