Det vonar vi òg. Nettsida har treff som aldri før. Godt over halve bygda ser ut til å vera innom kvar einaste dag, og vi har fått mange gode meldingar på sida både frå fastbuande og utflytta fitjarbuar. Men det kostar. Det kostar å halde ho gåande. Både tid og pengar. Difor treng me hjelp i frå dykk om me skal kunne lage ein levande side vidare. Verken webmaster eller redaktør har så langt tatt ut løn for arbeidet me har gjort, samstundes som stadig fleire ønskjer at me skal koma og lage saker om ting dei ønskjer publisitet om.

Det er bra, og det gjer me gjerne. Men då treng me altså litt hjelp. Hjelp i form av at de som er på eit arrangement sender noko til oss, og ved at nokon er viljuge til å betale eit ”frivillig abonnement” eller annonsere på nettsida. (Stor takk til de som har annonsert. Utan dykk hadde ikkje sida vore til.)

Så ønskjer de å annonsere eller ha ein link-knapp hos oss, kan de ta kontakt på 481 51 491, og om de ønskjer å bidra med eit frivillig abonnement (vel beløpet sjølv), kan de betale dette inn på kontonummer: 3546.07.04411, merk: ”Gåve fitjarposten.no”. Me er takksame for kvart einaste bidrag.

Uansett vil me halde sida på nett ut september, så får me då sjå om økonomien er slik at me kan forsvare å halde fram med sida etter det.