Til dei som observerte redningsbilar med blålys i Fitjar sentrum i dag, kan politiet opplyse at det har vore ein leiteaksjon som no er avslutta.

– Det var ei kvinne som var sakna, men kvinna er no funnen i fysisk god form. Hendinga vert overteken av helsevesenet, heiter det i politiloggen.