Vil gratulera den kjekke, flinke Leif Tore Nesbø Aarland så mykje med dagen! Du er ein flott, engasjert mann. Finnes få så kan skilta med å vera klassens tillitsvalgte 15 år på rad i ein alder av 21 år. Dette vitnar om eit ekstremt engasjement og ikkje minst om kor jovial og godt likt du er. Ellers er du ein kjernekar som me rundt deg set stor pris på. Vonar dagen vert knall.

L effe
E ngasjert
I nteressant
F itjars store son
Y olo

T inder
O st
R aus!
E lsket

Ynskjer deg alt vel vidare, og lykke til med å nå draumen om å verta den nye Pytagoras.

Mvh
Anniken 🙂