Fitjar kommune kan ikkje nåast på vanleg vis det neste døgnet.

I tidsrommet frå kl. 13:00 mandag 5 oktober til ca kl.10:00 tysdag 6 oktober vil det gå føre seg omlegging av telefonsentralen på rådhuset. 

Dette medfører at tilsette på rådhuset ikkje kan nåast på telefon, hverken via sentralbordet eller via direktenummer.

I nemnde tidsrom kan rådhuset kan nåast på telefonnummer  48 04 87 38.