Ei rekkje stillingar er for tida ledige i Fitjar kommune.

Dette gjeld særleg innan "heimebaserte tenester", men det er og lyst ut ei stilling for reinhaldar.

Les meir på www.fitjar.kommune.no