Fitjar Indremisjon minner om at det er ledige plassar på Fitjarweekend på Brandøy 23.-25. oktober.

-Så langt er det 60 påmeldte, men det er enno plass til fleire. Det er både barnefamiliar og godt vaksne blant dei påmeldte, og programmet er laga for å favna om eit stort aldersspenn.
 
Dersom nokon har lyst til å vera med på Fitjarweekend til Brandøy, så kan ein melde seg på til Kjerstin Stokken på telefon, mobil eller e-post, heiter det i ein e-post som tikka inn til oss i kveld.

Kontakt-info og prisar for helga ligg på www.fitjar-bedehus.no