Det er ledige plassar i kulturskulen på piano/keyboard, melder Fitjar kommune i ei kunngjering i Bladet Sunhordland. Henvending til kulturskulen tlf. 53 45 85 00, eller sjå nettsida www.fitjar.kommune.no.

Om Fitjar kulturskule

Innmelding/utmelding