Det er ledig leiarstilling i Midtfjellet Vindpark AS innan økonomi og administrasjon. Sjå stillingsannonsa nedanfor.

ØKONOMI, CONTROLLER- OG ADMINISTRASJONSANSVARLEG

Midtfjellet Vindkraft AS er eit kraftselskap lokalisert i Fitjar kommune med ein produksjon på 360GWh årleg. Selskapet har vore i ei utviklingsfase, men går no over til normal drift. Organisasjonen vil bestå av 3 tilsette.

Vi søkjer ein person som kan ivareta økonomi, controller og administrasjonsoppgåvene i selskapet. Stillinga rapporterer til dagleg leiar og krev stor grad av sjølvstende og pro-aktivitet. Arbeidsplassen vil bli i nytt kontorbygg i Årskog i Fitjar kommune.

Vi tilbyr:

• Konkurransedyktige vilkår
• Lite, men aktivt miljø
• Utfordringar innan drift og prosjektgjennomføring
• Nødvendig opplæring

Vi ynskjer:

• 3 årig høgskule innan administrasjon, økonomi og leiing
• Kjennskap til EPR system
• Fordel med erfaring frå IFS systemet
• Erfaring som prosjekt Controller
• Erfaring med rekneskap
• Erfaring med arkivsystem for dokumentasjon
• Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning

Søkjar bes å kontakte Erik Mortensen (em@zephyr.no) for beskriving av stillinga.

For andre ting kan ein venda seg til dagleg leiar Johannes Koløen mob: 951 52 280.

For ytterlegare informasjon om selskapet sjå: www.midtfjellet-vindkraft.no

Søknad med cv, vitnemål og attester etc. sendast:

Midtfjellet Vindkraft, Årskog, 5419 Fitjar eller pr. e-post til johannes.koloen@haugnett.no innan 20. september 2013.