Dåfjorden er ein liten krins, men det er mange som ivrar for samling på bedehuset.

Nærare 20 born hadde funne vegen til bedehuset laurdag ettermiddag. Mange av dei hadde med seg foreldre, og desse hjelpte til med ymse praktisk arbeid. Helga N. Auestad er leiar for laurdagstreffa og har ansvar for sjølve møtet, som ofte tek utgangspunkt i søndagsskulen sitt opplegg Sprell levande. Denne dagen var det Marit Hårklau Ådnanes som heldt andakt om Nikodemus, og borna følgde godt med på det som vart fortalt. Marit er barne-og ungdomsarbeidar i Indremisjonssamskipnaden. Borna stilte villig opp for å synge friske s ongar med akkompagnement på cd.Ein liten bingo var populært innslag. Nokre foreldre hadde førebudd hobbyarbeid som fanga borna si interesse. Etterpå var det tid for kake, saft og kaffi. Madelen som hadde gebursdag nyleg, fekk ekstra merksemd. Det var pynta med ballongar i salen og mamma spanderte kaker av fleire slag. Unge mødre og fedre kosa seg i lag med borna, og det såg ut som pensjonistane også likte seg. Laurdagtreffet vart avslutta bl.a. med orientering om høvlege leirar på Brandøy, og bilete på storskjerm.

I følgje planen er det planlagt ni treff frå januar og fram til sommaren. Når mange hjelper til, går det så greitt og me har det kjekt i lag, understreka Helga N. Auestad.