Her er gruppeleiar i Fitjar Sp, Lars Ove Rimmereids, sine svar på FP sine spørsmål.

Spørsmåla er:

1. Kva ser de på som den viktigaste politiske satsinga i 2013?

2. Korleis vurderer de situasjonen innan skule og helse no?

3. Me har fått ein del signal om at det er satsa for lite på kultur? Kva tankar har de om det?

4. Om Fitjar uventa hadde fått 50 millionar ekstra, kva ville de ha brukt dei til?

Her er svara til Lars Ove Rimmereid:

1. Nyeskulen på Rimbareid og tofeltsveg med gangsti Rimbareid – Vik (FV545). 

2. Ikkje heilt fornøgd. Og det er viktig å følga med slik at vedtak ein har gjort vert følgt opp. 

3. Me ynsker dei skal få meir. Kultursjefen gjer ein kjempejobb, og me kunne tenkt å auka stillingsprosenten til 100%. Men det er viktig å prioritera rett, så får ein sjå korleis ein ligg an i revidert budsjett i juni 2013.

4. 25 mill til nedbetaling av gjeld. 10 mill til opprustning av nedslitne kommunale vegar. 4,5 mill til nytt kyrkje orgel. 2 mill til Gymsal i Dåfjorden. Resten til oprusting av helseinstitusjonane og Rådhuset.