Etter endt konsert fekk alle dei unge musikarane ein velfortent sjokolade.

28 av kulturskulen sine totalt 75 elevar deltok på denne første konserten i år. Familie og venner stilte opp som publikum og det var heilt fullt i foajeen i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Martine Hareide opna konserten med si fine og vare framføring av songen Rise, før Kristina Kobberstad spelte perfekt den kjende Bethoven melodien: Til Elise.

Som alltid er det mange flotte pianostykke på slike konsertar. Nokre av desse vart framført av elevar som er nye på piano i år, slik som  Mathilde Bukkøy Rydland, Mirjam Træet, Endre Torkelsen og Sigbjørn Torkelsen. Alle viste at dei allereie har lært mykje på desse sju vekene med undervising, og det var imponerande å høyra dei på deira første konsertopptreden. Det vert spennande å følgja dei framover. Av dei meir erfarne pianistane fekk me høyra Alice Rose Mehammer, Marte Rimmereid, Ingvild Oma, Adrian Mehammer, Arne Tobias Ødegård, Åse Meling Underhaug, Sandra Pedersen og Guro Rimmereid. Det var ei lyst å høyra på dei alle saman, og mange stolte foreldre var framme med kamera for å foreviga det magiske konsertøyeblikket med deira lovande pianist.

Dette året har mange fleire elevar fått plass på gitar, og det gledde publikum å få høyra dei spela. Susanne Tøkje spelde gitar og song flott Stewball. Dei nye gitaristane Johannes Myhre, Luca Vucenovic og Susanne Aarbø imponerte med taktfast gitarakkompagnement og raske grep-skifte. Dei fekk og litt hjelp av den etterkvart så rutinerte gitaristen Jedrek Rutkowski som kunne leggja til flott fingerspel på  Tom Dooley. Ørjan Larsen, som var ein av dei som måtte sitja lenge å venta på å få opptre, leverte og ei flott framføring av Tom  Dooley på gitar saman med gitarlærar Miroslav Mintchev.

Fleire songelevar deltok på konserten. Marthe V. Nordfonn og Ingvild Oma song tostemt Hallelujah av L. Cohen, og Marthe song duett med sjølvaste Michael Jackson på Heal the world.  Me fekk og «englesong» av 4 flinke jenter som song: «…I belive in angel…» i I have a dream. Desse jentene var Ingrid B Skård, Marie M. Oma, Erika Reigstad og Lena Tislevoll som med sine flotte englestemmer song like godt på engelsk som på norsk. Ei fryd å høyra på!

Fløyteelevane Judith Emelie Hageberg, John Kevin Sandvik og Inger Lousie Sandvik  tek til å bli rutinerte og deltok alle med ulike fine og perfekt framførde samspel.

Som alltid på foajekonsertar vanka det sjokolade til musikarane når konserten var over, som takk for framføringane. Og sjølvsagt vanka det mykje velfortent applaus. Det er ei stor glede å ha så mange flinke og kjekke kulturskuleelevar i bygda vår. Lykke til med vidare øving! Øvinga fører kun ein veg: Oppover!

Etter endt konsert fekk alle dei unge musikarane ein velfortent sjokolade.