Om ei lita veke ta biblioteket sommarferie, men Silje Torbjørnsen fortel at det er fleire måtar å få lånt bøker i sommar.

Som bibliotekar er ho oppteken av at store og små lesehestar skal få høve til å lesa bøker. Om du ikkje finn noko spanande i det omtalte bokskapet på Sjøsio hos Larsen, foreslår ho at du låner bøker på internett.

Du kan nemleg låna e-bøker i heile sommar. Men du må hugsa å komma innom biblioteket før torsdag 26. juni og få oppdatert lånekortet ditt. For å nytta deg av denne ordninga må du ha eit nasjonalt lånekort som kan brukast over heile landet.

Gå inn på nettsida til biblioteksamarbeidet i Sunnhordland, Sunnbib.no. På E-lån Hordaland fyller du inn lånekortnummer og PIN-kode. Så kan du velja blant 424 boktitlar, som du kan lesa på PC, nettbrett eller smarttelefon. Silje fortel at dei fleste nye bøker i dag kjem som e-bøker, men mange gamle bøker er naturleg nok ikkje å få som e-bøker enno.

På nettstaden lastar du ned boka, som då blir tilgjengeleg for deg i tre veker. – Du slepp å tenkja på å levera boka tilbake, fortel bibliotekaren, når lånetida er ute, er ikkje boka tilgjengeleg for deg på nettet lenger! Dermed treng du ikkje uroa deg for purregebyr. Ein annan fordel gjeld spesielt dei som har problem med synet, for du kan sjølv justera skriftstorleik og skrifttype.

På Fitjar folkebibliotek er det sommarferie frå 26. juni til 11. august. Bibliotekaren ønskjer god ferie, med gode bøker, og velkomen tilbake i august!