Helseminister Jonas Gahr Støre skriv om eigendelar i lesarinnlegget som følgjer nedanfor.

Lave egenandeler

Arbeiderpartiet vil holde egenandelene lave fordi det sikrer lik og enkel tilgang til helsetjenestene. I 2005 overtok vi sykehus i økonomisk kaos. Vi ryddet opp i sykehusøkonomien ved å bevilge mer penger, men uten å rokke ved prinsippet om lave egenandeler. Egenandelene er redusert med 600 millioner kroner sammenlignet med Bondevik2 sitt siste budsjett, og andelen av helseutgiftene som dekkes av det offentlige har økt.

Gode tjenester til lave priser er ingen selvfølge. Vi prioriterer helse fremfor skattekutt til de som har mest fra før. Det gjør at vi både kan love lave egenandeler og legge frem et forpliktende kvalitetsløft for sykehusene. Høyre og Fremskrittspartiets lovnader om skattekutt og kostbare privatiseringsreformer vil bidra til det motsatte.

Høyre utelukker ikke at de vil betale for skattekuttene ved å øke egenandelene. Egenandelene skal med Høyres forslag også kunne graderes etter inntekt og om hvor høyt behandlingen er medisinsk prioritert. Det er byråkratisk og vil bety slutten på automatisk frikort. Hva som er alvorlig kan variere fra person til person, og hvordan skal pasientene vite om de har alvorlig sykdom når de kontakter legen? Hvordan skal helsemyndighetene vurdere hvem som har en økonomisk og sosial status som skal gi høy eller lav egenandel? Arbeiderpartiet vil at behandlingen skal avgjøres av pasienten etter legens råd, og ikke etter størrelsen på lommeboka.

Jeg mener at lave egenandeler er avgjørende for å sikre lik og enkel tilgang til helsehjelp. Arbeiderpartiet prioriterer lave egenandeler fremfor skattekutt og kostbar privatisering.

Jonas Gahr Støre, Helse- og omsorgsminister (Ap)