Desse gutane var ikkje berre gode på ski. Dei hadde òg topp romorden. F.v. Alexander Henriksen, Emil Sæterbø Fitjar, Ørjan Søreide Nordvang og Joar Kjerland Kongestøl. Foto: Håkon C. Hartvedt

Me har sett det før, og opplevde det òg denne gongen. Det er utruleg kor mykje skidugleik ungdomar kan læra på fire dagar. 

Elevar som knapt hadde hatt slalåmski på beina før leirskulen, susar no ned dei brattaste bakkar.

8.klassingane frå Rimbareid skule har elles hatt kulturelle innslag for kvarandre to kveldar. Det har vore bordtennisturnering som Sigvald Leirvik vann, og dei har elles vore utruleg flinke tll å aktivisera kvarandre på mange forskjellige måtar.

Sidan det var engelske skuleelevar på Voss vandrarheim samstundes med fitjarelevane, har mange òg nytta høve til å prøva ut engelsk-kunnskapane sine. Nokre snakka òg spansk med ein spansk student som jobba på heimen.

Rimbareidelevane skal ha mykje ros for fin framferd og god romorden. -Ein utruleg kjekk gjeng å reisa med, seier kontaktlærarane Helga Braathen, Morten Thunestvedt, Elin Lohne og Håkon C. Hartvedt.

Fredag får dei nokre timar i bakken for frikøyring, før bussen bring dei heim til Fitjar att.

Desse gutane var ikkje berre gode på ski. Dei hadde òg topp romorden. F.v. Alexander Henriksen, Emil Sæterbø Fitjar, Ørjan Søreide Nordvang og Joar Kjerland Kongestøl. Foto: Håkon C. Hartvedt