Ein lærargruppe i Hordaland, samansett av lærarar frå både ungdomsskulen og vidaregående skole har dei to siste åra jobba under arbeidstittelen ”Lærende Nettverk” og i regi av Høgskolen i Bergen; med kursleiarane Tjalve Madsen og Arne Bygstad i spissen.

Gruppa har jobba med mappevurdering, både fysisk og digitalt. I førre veke var gruppa ei to dagar på Fitjar og hadde samlinga si på Rimbareid skule. Og gruppa let vel om både bygda og samlingane dei hadde her. Skryt fekk òg ei gruppe elevar som synte fram noko av det dei kunne ved innleiinga til samlingane.

Kursleiar i nettverket er Tjalve Madsen (t.v) og Arne Bygstad. Foto: Håkon C. Hartvedt