Førebels går skulen sin gang i Fitjar. I Hordaland er det til no berre Bergensskulen som er råka av at lærarar er teken ut i streik. Unio, organisasjonen der lærarane er tilslutta, valde å seia nei til forhandlingsforslaget som blei lagt fram. Tillitsvald for lærarane i Fitjar, Morten Thunestvedt, fortel at streiken vil bli trappa opp. Han kan førebels ikkje seia om lærarar i Fitjar blir teken ut med det første. I neste veke vert det møte om dei vidare planane for streiken. Spelereglane for streik inneber at elever og foreldre skal bli godt informert om  utviklinga framover.