– Leiaren «Eit gufs frå fortida» skulle aldri vore på trykk, sa ansvarleg redaktør i bladet Sunnhordland, Magne Kydland, som la seg heilt flat i møte med Fitjarfestivalleiar Roy Tore Torvund og ordførar Harald Rydland i dag.

Fitjarfolk har dei siste dagane vore i harnisk på grunn av den overnemnde leiaren og andre artiklar som har framstilt Fitjar og fitjarordføraren på ein negativ måte. Fleire føretak har ymta frampå om å stoppa annonsering, og andre om å seia opp abonnementet på bladet, som følgje av dette. Og saka har vore eit hisssig samtaleemne mellom fitjarbuar i svært mange samanhengar.

Sunnhordland har teke signala, og i dag tok redaktør Magne Kydland turen til Fitjar og lunsj med ordførar Harald Rydland og leiar for Fitjarfestivalen, Roy Tore Torvund, på Cafe Annemor.

Torvund gav uttrykk for at den negative omtalen av Fitjarfestivalen som Sunnhordland hadde kome med, var svært nedbrytande med tanke på å skapa positiv interesse rundt denne storsatsinga i Fitjar i august. Og ordføraren såg det vanskeleg å annonsera i eit blad som direkte motarbeidde det positive ein prøver på å byggja opp i Fitjar.

– Me tek gjerne i mot konstruktiv, kritisk journalistikk, men ikkje når ein slår under beltestaden og utan sans for proporsjonar, sa han.

Kydland sa seg lei for det som var skjedd, lova bot og betring og slutta med å seie at han skulle på to festivalar i sommar.

– Den eine er Fitjarfestivalen, og eg vonar å få med meg, ikkje berre eitt arrangement, men fleire derifrå, sa han forsonande.

Det heile endå då òg opp med ei real oppskværing og tru på positivt samarbeid i framtida.