Kyrkjevalet 2019 skal haldast 9. september, same dag som kommunevalet, og lista til soknerådsvalet i Fitjar er klar.

Det er kyrkjeverje Harald Rydland som skriv dette i ei pressemelding.

Nominasjonskomiteen og soknerådet har no sluttført arbeidet med å setja opp vallista for soknerådsvalet i Fitjar til hausten. Det vert stor utskifting av medlemmer. Det er berre Sigrid Marie Fangel som har takka ja til attval av dei som er med i soknerådet inneverande periode. Fitjar sokneråd har åtte valde medlemmer. Soknepresten er fast medlem i rådet og kommunen har ein representant med i rådet når det gjeld saker om økonomi og drift.

Kyrkjevalet 2019 skal haldast den 9. september, same dag som kommunevalet. Dei som er registrerte som medlemmer i kyrkja og er over 15 år, eller vert 15 år i løpet av 2019, har stemmerett ved kyrkjevalet. For å kunna vera med i soknerådet må ein vera over 18 år. Det er høve til å gje inntil tre av kandidatane på lista tilleggsrøyst. Dei åtte som får flest røyster, vert valde til medlemmer i rådet, medan dei andre vert varamedlemmer i rekkjefølge. Veljarane får tilsendt valkort med nærare informasjon om valet i løpet av august.

Ved kyrkjevalet for fire år sidan hadde Fitjar ei oppslutning på vel 26 % medan landssnittet var om lag 16 %. Soknerådet håpar på endå større deltaking ved dette valet.

Kyrkja har ei internettside som heiter www.kirkevalg.no.  Der er det mykje nyttig informasjon om kyrkjevalet, skriv Harald Rydland.

Lista for soknerådsvalet i Fitjar ser slik ut:

1. SIGRID MARIE FANGEL, f. 1961, Fysioterapeut, Osterneset

2. HÅKON RYDLAND SÆBØ, f. 1977, Veterinær, Øvrebygda

3. ANNE MARIE RØED, f. 1949, Pensjonist, Rimbareid

4. TOM RYDLAND, f. 1967, Sivilagronom, Vestbøstad

5. HILDA GLOPPEN, f. 1949, Pensjonist, Fitjar sentrum

6. HERMAN INGE AADLAND, f. 1948, Pensjonist, Fitjarstølane

7. WENCHE ANDERSEN HELLAND, f. 1956, Logoped, Dåfjorden

8. JOSTEIN SKRAM, f. 1956, Skytebas, Fitjargarden

9. MAGNOR TVERDERØY, f. 1962, Arbeidsleiar, Dåfjorden

10. KARIN MARIA KORSVIK, f. 1942, Pensjonist, Øvrebygda

11. SVEIN LUNDE, f. 1955, Politi, Vestbøstad

12. ÅSE RYGG HESKESTAD NØTTVEIT, f. 1960, Landbruksrådgjevar, Fitjarstølane