Lesarinnlegg om nytt kyrkjeorgel.

Jeg har med glede lest leserbrevet om nytt kirkeorgel, og la spesielt merke til at det ble lagt vekt på betydningen et godt og tjenlig orgel kan ha for korsangen i bygda, og for sang- og musikklivet generelt.

Et godt pipeorgel kan kanskje “blåse liv” i bygdas korinteresse, og da tenker jeg på utøvende korister. For 10 – 15 år siden hadde Fitjar 5-6 “voksen-kor”, men nå har vi bare ett aktivt kor.

Som representant for dette koret støtter jeg derfor kreftene som går inn for et pipeorgel til Fitjar kyrkje.

Karvel Strømme